London Borough of Lewisham

Lewisham er ein bydel i det søraustlege London. Den blei oppretta i 1965 då dei tidlegare bydelane Lewisham og Deptford blei slått saman.

Bydelen har ein eigen, direktevalt borgarmeister, men er som del av Stor-London òg underlagt borgarmeisteren av London.

Stader i LewishamEndra