Lov og rett er eit system av reglar skapte og handheva gjennom samfunnsinstitusjonar for å regulera åtferd. Rettsreglar som lovar og forskrifter, domstolar og dommarar som fortolkar reglane og ordensmakter som handhevar dei er gjerne del av systemet. Rettsvitskap er studiet av lov og rett.

Galleri endre

Kjelder endre

  Denne rettsvitskapsartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.