Luftfartøy er ei samnemning på konstruksjonar som kan halde seg oppe i atmosfæren ved hjelp av luftas statiske eller dynamiske oppdrift. Ein definisjon på luftfartøy er ei kvar maskin laga for å fly i atmosfæren.

Eit turboprop-drive DeHavilland Twin Otter utstyrt som sjøfly.

Luftfartøy vert ofte delte inn i to grupper: