Lydspektrograf

Müllemmer.pngFøreslått sletta: Denne artikkelen er føreslått sletta. Du kan diskutera dette på diskusjonssida.

Ein lydspektrograf er eit elektronisk apparat som analyserer lydsvingingar i lufta etter frekvens og gjev eit visuelt bilete av den akustiske oppbygginga til lyden. Lydspektrografi spelar ei rolle mellom anna i fonetikken.

KjelderEndra