Målesylinder

Ein målesylinder vert brukt til å måla volum av væsker. På sida av sylinderen er det merkt av ein skala som vert brukt når volumet skal lesast av. Målesylindrar finst i storleikar frå nokre få milliliter til fleire liter.

Teikning av ein målesylinder.

For meir nøyaktige volummål må ein bruka pipetter eller byretter.

BakgrunnsstoffEndra

  Wikimedia Commons har multimedia som gjeld: Målesylinder