Målmann

Wikimedia-fleirtydingsside

Målmann er eit ord som kan tyda:

  • Ein person som er tilhengjar av norsk målreising og bruker nynorsk.[1] Ordet kan brukast både om kvinner og menn, som hokjønsform kan ein alternativt nytte målkvinne.[2] I fleirtal kan ein nytte målfolk. Arbeidet kan vere organisert gjennom målrørsla.

  • Ein som står i mål i fleire lagspel der målet er å få eit objekt inn i målet, til dømes fotball, handball, ishockey og rumpeldunk. Den tilsvarande engelske nemninga er «keeper». Ei anna nemning kan vera «målvakt» eller «målvaktar».

Referansar

endre

  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.