Magnetisk dipol

Magnetisk dipol er eit omgrep som er oppstått analogt til elektrisk dipol idet ein går ut ifrå at magnetiske nordpolar og sørpoler kan eksistere kvar for seg på same måte som elektriske ladningar. Førebels har ein ikkje klart å isolere magnetisk nord- og sørpol. Styrken blir angjeve som elektrisk dipolmoment.

Sjå ògEndra

KjelderEndra