Maitreya

Maitreya (sanskrit) eller Metteyya (pali) er innan buddhismen namnet på den bodhisattvaen ein venter skal bli den neste buddhaen i vår verd. Namnet kjem av maitrî/mettâ, 'allkjærleok'.

Innan theravadabuddhismen er han den eninaste bodhisattvaen som blir nemnd ved namn; innan mahayana er han blitt ein av mange bodhisattvaer.

KjelderEndra