Makroklima er eit omgrep for det generelle klimaet over større område, og klima slik ein vanleg oppfattar det. Jamfør mikroklima og mesoklima.

Kjelder endre