Mal:Bilete pengar

Biletet over representerer ei eining av ein valuta frå ei styresmakt. Nokre pengeutformingar er fråskrive frå kopirett og er i offentleg eigedom (public domain). Andre er kopirettskydda. I desse fall reknar ein med at bruken på Wikipedia for å vere greitt.