Denne malen lagar brøkar som ser fine ut. Han tek eitt, to eller tre parametrar; det valfrie heiltalet (kan ha forteikn), den valfrie teljaren og den obligatoriske nemnaren; i denne rekkjefølgja.

{{brøk|A|B|C}}
A+BC (heiltal, teljar og nemnar)
A<s style="display:none">+</s><small><sup>B</sup><big>⁄</big><sub>C</sub></small>
{{brøk|A|B}}
AB (teljar og nemnar)
<small><sup>A</sup><big>⁄</big><sub>B</sub></small>
{{brøk|A}}
1A (berre nemnar)
<small><sup>1</sup><big>⁄</big><sub>A</sub></small>

12 13 14 18 12 13 23 14 24 34 18 28 38 48 58 68 78 116 316 516 716 916 1116 1316 1516 532 2732