• Land må minst grense til elva.
  • Byar må ha minst 100 000 innbyggjarar
  • Sideelvar må vere minst 200 km lange.

Byar eller sideelvar som ikkje møter desse krava bør vere historisk, geografisk eller politisk viktige. Passau er inkludert på grunn av dette.