Mal:Fotnotar

Fotnotar

Bruk

Lim inn denne malen når du vil ha små fotnoter nedst i ein artikkel. Slik gjer du det: {{LIMINN:fotnotar}}

Bruk av referansar generelt

For kvar notetilvising bruker du taggane <ref> før og </ref> etter tilvisinga, slik:

<ref> Ei klok kvinne sa dette. </ref>

Heile denne referansen set du inn i teksten der du vil ha notetilvisinga. Det blir då sjåande slik ut:[1]

Og referansen kjem til slutt:

Fotnotar

  1. Ei klok kvinne sa dette.