Mal:Mesozoikum grafisk tidslinje

Inndeling av mesozoikum
-260 —
-240 —
-220 —
-200 —
-180 —
-160 —
-140 —
-120 —
-100 —
-80 —
-60 —
Ein tilnærma tidsskala for mesozoikum
Skala: Millionar år sidan.