Mal:Referanse:HBW-12

Del Hoyo, J.; Elliot, A.; Christie D., red. (2007). Picathartes to tits and chickadees. Handbook of the Birds of the World. Band 12. Barcelona: Lynx edicions. ISBN 978-84-96553-42-2. 


Denne malen kan brukast til å gje referansar til band 12 av Handbook of the Birds of the World. Malen overførar parametrar til mal:Cite book.

Bruk endre

Kopier ein av desse bolkane og fyll inn det som passar.

Kort døme: {{Referanse:HBW-12}}

Alle moglege parameter:

{{Referanse:HBW-12 |sider= |kapittel= |forfattarar=}}