Mal til å ha i byrjinga av ei referanseliste for å få teksten mindre. Ein kan også laga kolonnar. Til forskjell frå Mal:Refstart legg denne malen ikkje inn referanseliste.

BrukEndra

{{refopning}}

eller

{{refopning
|x
|breidde=

I staden for ein x kan du skriva talet på kolonnar. Breidde står for breidden på kolonnane.

Etter bruk av refstart bør du avslutta med Mal:Refslutt.