Mal:Video

Müllemmer.pngFøreslått sletta: Denne artikkelen er føreslått sletta av di han: Ubrukt mal. Vanleg filsyntaks er minst like god.. Du kan diskutera dette på diskusjonssida.


Døme på bruk:

{{Video
| filnamn    = Goa 1955 invasion.ogg
| tittel       = Goa 1955
| skildring = Indarar demonstrerar for innlemming av Goa i India i 1955.
| format      = [[Ogg]]
}}


Goa 1955

Indarar demonstrerar for innlemming av Goa i India i 1955.