Manifest 02 var ein ungdomskonferanse som vart arrangert i Oslo i oktober 2002 av Sosialistisk Ungdom, Raud Ungdom og Raud Front for å samla unge norske sosialistar til diskusjon og skulering. Arrangementet samla over 1000 deltakarar frå heile landet, og gav grorbotn til den venstreradikale tenketanken Stiftinga Manifest så vel som Magnus Marsdal og Bendik Wolds bokutgjevnad "Tredje venstre".

Kjelder

endre

http://stiftelsenmanifest.no