Marshall-hjelpa eller Marshallplanen, offisielt European Recovery Program (ERP),[1] var eit amerikansk hjelpeprogram for Europa etter andre verdskrigen. Planen blei vedteken av Kongressen i USA i 1948. Han har namn etter den amerikanske politikaren George C. Marshall, som tok initiativ til planen.

Land som tok imot marshallplanhjelp.

Kjelder Endra

Fotnotar