Opna hovudmenyen

Masseøydeleggingsvåpen (forkorta MØV)[1] er ei nyare nemning for ABC-våpen. Ho viser til atomvåpen, biologiske og kjemiske våpen, som alle gjer det mogleg å ta livet av og skade mange på ein gong. Døme på masseøydeleggingsvåpen er sennepsgass og atombomber.

KjelderEndra