Massespektrum

Eit massespektrum er eit diskontinuerlig spektrum som viser kor mange partiklar ein har som ein funksjon av massen. Partiklane kan vere elementærpartiklar, atom og ion.

Massespektrum for toluen.

Sjå ògEndra

KjelderEndra