Materiallære

(Omdirigert frå Materiallæra)

Materiallære er læra om framstillinga av materialar og eigenskapane deira. I vid forstand er material alle stoff som er nyttige for menneska. Slike stoff kan vere faste, flytande eller ha gassform, men vanlegvis avgrensar materiallæra seg til læra om dei faste stoffa og dei mekaniske eigenskapane deira.

Kjelder endre