Maursmettar er maurfuglar som deler fellesnamnet 'maursmett'. Dette er generelt dei minste maurfuglane. Omgrepet maursmett har ingen plass i systematikken.

Det finst over 85 artar maursmettar i 9 slekter, i rekkjefølgje etter Clementslista versjon 6.5 frå desember 2010 [1]

ReferansarEndra

  1. Clements, J.F.; T.S. Schulenberg; M.J. Iliff; B.L. Sullivan; C. L. Wood (20. desember 2010), The Clements checklist of birds of the world: Version 6.5 (Excel spreadsheet), Cornell Lab of Ornithology, henta 2. januar 2011