MediaWiki:Sitestatstext

Nynorsk Wikipedia har no 162 563 artiklar.

Det er i alt $1 sider i databasen. Dette inkluderer diskusjonssider, sider om Wikipedia, småsider, omdirigeringssider, og andre som truleg ikkje kan kallast innhaldssider. Om ein ser bort frå desse sidene, er det 162 563 sider som truleg er innhaldssider. Det finst 70 artiklar på høgnorsk.

Alle sidene er vortne redigerte $4 gonger sidan Nynorsk Wikipedia vart oppretta. Det vil seie at kvar side gjennomsnittleg har vorte redigert $5 gonger.

Meir statistikk