Meslingar

Meslingar (Morbilli) - òg kalla kregda eller kregdå [1][2] - er ein barnesjukdom med utslett. Meslinger vert skulda meslingevirus, og er den alvorlegaste barnesjukdomen. Som med andre barnesjukdomar, kan òg vaksne smittast og verta sjuke. Vaksine mot meslinger vart introdusert i Noreg i 1969 og vart kombinert med vaksinar mot raude hundar og kusma i 1983 (MMR-vaksinen)].[3] Det er større risiko for å få meslinger ved reising.

Barn med meslingar

Det vert vaksinert mot sjukdomen i barnevaksinasjonsprogrammet fordi den kan gje alvorlege komplikasjonar som lungebetennelse, bronkitt, Øyrebetennelse, hjernebetennelse, varige skadar og død. Helseorganisasjonen i verda (WHO) anslår at det i 2000 var 30–40 millionar tilfelle av meslinger, derav  777 000 dødsfall.

FørekomstEndra

Dei fleste barn vert vaksinert, men viruset er særs smittsamt, og dekningsgraden av vaksine varierer geografisk. Sjukdomen opptrer difor i dag oftast som sporadiske tilfelle med mindre lokale utbrot i enkelte delar av folkesetnaden som av einkvan grunn ikkje er vaksinert. I Noreg kan det henda at barn av innvandrarar ikkje er vaksinert i heimlandet. Enkelte miljø med skepsis mot vaksinar kan òg ha barn som er uvaksinerte. Pasienten er mest smittsamt 4–6 dagar før og etter utslettet bryt ut.

ReferansarEndra

  1. https://lokalhistoriewiki.no/Leksikon:Kregda
  2. https://ordbok.uib.no/KREGDE
  3. Meslingvaksinasjon

KjelderEndra