Opna hovudmenyen

Metropolitanske og ikkje-metropolitanske grevskap i England

Metropolitanske og ikkje-metropolitanske grevskap er eit av fire undernasjonale nivå i England som vert nytta for lokalt styre utanfor Stor-London. Opphavleg bestod metropolitanske og ikkje-metropolitanske grevskap lovmessig av fleire distrikt, eit grevskapsråd og var samstundes seremonielle grevskap for statthaldarar. Seinare endringar i grunnlova i 1980- og 1990-åra gjorde at ein kunne ha grevskap utan grevskapsråd og med einskaplege styresmakter. Seremonielle grevskap vert i dag definert kvar for seg, baert på metropolitanske og ikkje-metropolitanske grevskap.

Noverande metropolitanske og ikkje-metropolitanske grevskap i EnglandEndra

Sjå ògEndra

KjelderEndra