Middelliv

Middelliv eller middellevetid er den gjennomsnittlege levetida for ein radioaktiv partikkel, uansett starttidspunktet.

Middellivet t multiplisert med den naturlege logaritmen til 2 er lik halveringstida

KjelderEndra