Mil (fleirtyding)

Wikimedia-fleirtydingsside

Mil kan syne til

  • Mil, 10 km.
  • vinkeleining lik 1/1000 radian (0,0573°), òg brukt om 90/1600° (0,05625°).
  • volumeining og kortform for milliliter (ml), særleg nytta innan farmasi.

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.