Opna hovudmenyen
Bilde av heilage Mildred.

Mildrid og Mildred er kvinnenamn av gammalengelsk opphav. Mildrid har norsk namnedag den 13. juli.

Det gammalengelske Mildþryð er sett saman av milde, 'mild', og þryð, 'styrke'. Den heilage Mildred var ei abbeddise som levde på 600-talet. Namnet blei mindre vanleg etter normannarstyret tok til i 1066, men blei teke meir i bruk igjen på 1800-talet.

NamneberararEndra

Annan brukEndra

KjelderEndra