Miller-indeksar er eit notasjonssystem i krystallografi for plan i krystallgitter.

Plan med forskjellige Miller-indeksar i kubiske krystallar.

Ein famile av gitterplan vert avgjort av tre heiltal, h, k, og , som er Miller-indeksane. Dei vert skrivne (hkℓ), og kvar indeks syner til eit plan ortogonal til ei retning (h, k, ℓ) i basis av resiprokt gitter-vektorar.

Kjelder endre

Bakgrunnsstoff endre