Minerogen myr

Merge-arrows.svg
Det er føreslått at denne sida blir fletta med Jordvassmyr. (Sjå eventuelt diskusjon)

Ei minerogen myr eller ei jordvassmyr er ei myr som får vasstilførselen sin dels frå regnvatn og dels frå grunnvatn som har vore i kontakt med mineraljord (minerogent vatn). Han er meir eller mindre næringsrik avhengig av eigenskapane til grunnvatnet. Eit skil mellom soligen myr i hellande terreng der grunnvatnet er i rørsle, og topogen myr der grunnvatnet står stille. Plantesamfunn på minerogen myr vert rekna som minerotrof.

KjelderEndra