Eit missil er innanfor militær terminologi ein rakettdriven robot med stridshovud, som er meint for å øydeleggje mål som det ikkje er tenleg å skyte på med ein kanon. Eit missil er alltid utstyrt med eit styringssystem, i form av eigne sensorar for sjølvstendig styring eller målsøking, og/eller kommunikasjon med målsøkingsutstyr på eininga som skyt eller andre stader.

Missilet AGM-119B Penguin utvikla og produsert av Kongsberg Defence & Aerospace.

Sjå og Endra