Modulvogntog er eit norsk omgrep for spesielle, ekstra lange og tunge vogntog som i utgangspunktet ikkje er tillatne på norske vegar. Frå 1. juni 2008 vart det starta ei prøveordning for modulvogntog med maksimal lengd på 25,25 m og med ein masse på inntil 60 tonn[1]. Modulvogntog kan førebels berre nyttast på spesielt godkjende vegar, men Statens vegvesen vurderer, på oppdrag frå Samferdselsdepartementet, ei utviding av vegnettet.

Typisk modulvogntog med lastebil som dreg semitrailer montert på dolly (type D).
Oversikt over ulike modulvogntogkombinasjonar. I Noreg er det primært D som er aktuelle, men også A og B er med i prøveordninga.

I Sverige kan ordinære vogntog ha ei lengd på opp til 25,25 m [2], men opp til 24 m om visse krav vert tilfredsstilte, og ein masse på opp til 60 tonn [3], men det vert gjort forsøk med modulvogntog med ei største lengd på 30 m og ein største masse på 90 tonn [4].

Andre europeiske land vurderer òg innføring av modulvogntog. Frankrike til dømes vurderer innføring av modulvogntog av same storleik som i Noreg [5].

Galleri

endre

Kjelder

endre

Sjå òg

endre