Molasse

Molasse er sandsteinar, skiferar og konglomerat avsett føre stigande fjellkjeder, danna på eit seint stadium av foldinga, då det topografiske relieffet var kraftig. Han vert mest nytta om slike avsetningar i Alpane, men òg i vidare tyding om liknande danningar frå eldre fjellkjeder, mellom anna om dei sensiluriske og devonske avleiringane i Den kaledonske fjellkjeda i Noreg.

Nagelfluh-molasse i Speer i Appenzeller-Alpane.

KjelderEndra