Monokromatisk syner til lys eller stråling som består av bølgjer med ein enkel frekvens eller bølgjelengd, svarande til ein bestemd farge. Monokromatisk lys vil ved bryting i eit prisme ikkje blir spalta i lys av fleire fargar.

Kjelder endre

Monokromatisk. (2009, 14. februar). I Store norske leksikon. Henta 10. november 2013 frå http://snl.no/monokromatisk.