Multippel stjerne

Ei multippel stjerne eller eit stjernesystem er ei stjerne som består av tre eller fleire komponentar. Det mest kjende dømet er systemet MizarAlkor i Store bjørn, med sju komponentar, og Castor i Tvillingane med seks.

Banane til HD 188753, ei trippelstjerne, slik ein kunstnar førestiller seg det.

Sjå òg endre

Kjelder endre