Musikkonservatoriet i Trondheim

Musikkonservatoriet i Trondheim vart etablert i 1911 som den private Trondhjems musikskole. I 1973 vart denne lagt ned, og vidareført i Trondheim kommunale musikkskole og Trøndelag musikkonservatorium.

Etter ein kort periode som ein del av Høgskolen i Sør-Trøndelag frå 1994 til 1996, blei konservatoriet, no under namnet Musikkonservatoriet i Trondheim, innlemma i NTNU ved NTNU si etablering i 1996. Jazzlinja på NTNU blei etablert 1979.

Dagens utdanning

endre

Institutt for musikk ved Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU) i Trondheim vart skipa 1. september 2002 etter samanslåinga av konservatoriet og Musikkvitenskapelig institutt. Musikkvitskapelig institutt vart oppretta i 1962 og var då ein del av Noregs Lærarhøgskole.

Instituttet har desse lokala:

Bakgrunnsstoff

endre