Eit mutingsbrev er eit brev, eller eller ein setel med tillating til å drive bergverk, gjeve ut av ei høgare styresmakt, eller kongen.

Bakgrunnsstoff endre