Nærings- og energidepartementet

Nærings- og energidepartementet er eit tidlegare norsk departement.

Det vart skipa 1. januar 1993 under Gro Harlem Brundtland si tredje regjering, ved ei samanslåing av Næringsdepartementet og Olje- og energidepartementet.

Nærings- og energidepartementet vart nedlagt 31. desember 1996 under Regjeringa Jagland. Frå 1. januar 1997 vart det erstatta av Nærings- og handelsdepartementet og Olje- og energidepartementet.

Historie endre

Nærings- og energidepartementet har røter tilbake til 1846 med Departementet for det Indre.

Andre departement med ansvar for næringssaker: