NRK Stortinget er ein radiokanal som dekker stortingsdebattar, og kan takast inn i nærleiken av dei største byane i Noreg, ved hjelp av ein DAB-mottakar, ein digital satellittmottakar eller internettilknyting. Radiokanalen sender når det er møte i stortingssalen.

Tenesta blei til i 2000 med mål om å gje folk innsyn i arbeidet til Stortinget.

Fram til september 2005 blei radiokanalen send ut på FM-bandet nær dei norske storbyane; deretter gjekk kanalen over til berre digital kringkasting.

Bakgrunnsstoff endre