Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) fram til 1. januar 2015 Post og Teletilsynet (PT) er eit frittståande forvaltingsorgan under Samferdselsdepartementet. Nkom er ansvarleg for å regulera og overvake post- og telekommunikasjon i Noreg. Etaten er sjølvfinansierande, gjennom å krevja inn ymse gebyr.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Nkom


TypeForvaltingsorgan
VirkefeltNoreg
Skipa1. februar 1987
Org.nummer974446871
DirektørTorstein Olsen
HovudkontorLillesand
Lokale leddBergen, Lillehammer, Lødingen, Ski, Trondheim
EigarSamferdselsdepartementet
Tilsette151 (2014)[1]
Nettsidenkom.no

Nkom vart stifta i 1987, under namnet Statens teleforvaltning, då den norske telekommunikasjonsmarknaden vart opna for konkurranse. Nkom har seinare fått fleire ansvarsområde, etter som liberaliseringa av marknaden har auka. I 1997 fekk etaten ansvaret for regulering av posttenester og bytta namn til Post og Teletilsynet. Etter vedtak i Stortinget vart Nkom frå og med 2007 plassert i Lillesand kommune og i 2015 fekk det namnet Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).[2]

Kjelder endre

  1. Talet på tilsette i følge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes forvaltningsdatabase
  2. «PT skifter navn». Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. 10. september 2014. Henta 8. mars 2015.