Nedbrytingsprodukt

Nedbrytingsprodukt eller dotternuklide, dotterprodukt eller dotterisotop, er dei gjenverande nuklidane etter radioaktiv nedbryting. Radioaktiv nedbryting omfattar ofte ei rekkje steg, nedbrytingsserie. Til dømes vert U-238 nedbroten til Th-234 som så vert nedbroten til Pa-234 og så vidare til Pb-206, som er stabil.

Nedbrytingsrekkna frå bly-212 ned til bly-208, som syner nedbrytingsprodukta.

Kjelder

endre