Nevrologi er læra om nervesystemet i medisinen. Fagfeltet omfemnar undersøking, diagnosestilling, behandling og etterbehandling av forstyrringar i det sentrale og det perifere nervesystemet. Nevrologi vedrører også sanseapparata og ei rekkje muskelsjukdomar.

Ein lækjar med spesialisering i nevrologi blir kalla nevrolog.

Kjelder endre