New Forest er eit område med skog, hede og beite i Hampshire i England. Området blei danna som kongeleg skog av Vilhelm erobraren, og har vore kjend som 'Ny-skogen' sidan oppføringa i Domesday Book i 1086. Det har gjeve namn til New Forest-distriktet, som dekkjer omtrent same området, og til New Forest-ponnien, som stammar herfrå. Sidan 2005 har store delar av området vore nasjonalpark.

Tre i James's Hill i New Forest.
New Forest nasjonalpark i Hampshire og England.

Det finst fleire mindre byar og landsbyar i og rundt New Forest. Nasjonalparken er danna slik at dei fleste tettstadene ligg utanfor parkområdet.

Historie endre

New Forest blei danna av Vilhelm erobraren som ein «ny» kongeleg jaktskog rundt 1079. Før dette hadde skogen i følgje krønikeskrivaren Florence av Worcester vore kjend som Great Ytene Forest, 'den store jydeskogen'. Jydane var ei angelsaksisk stammegruppe som hadde slått seg ned i dette området. For å danna jaktområdet sitt forviste Vilhelm erobraren fleire folk som budde i området.

To av sønene til Vilhem døydde i skogen: Prins Rikard i 1081 og kong Vilhelm II (William Rufus) i 1100. I følgje lokal folketru var dette ei straff for utvisingane då ein skapte skogen.

Under den store stormen i 1703 gjekk rundt 4000 eiketre tapt i New Forest.

Eigarskap og busetnad endre

 
Ponni på Lodge Hill i New Forest.

Størsteparten av New Forest (rundt 90 % i 2005) er kroneigedom og blir skjøtta av Forestry Commission. Fleire lokale familiar har rettar til å senda dyr på beite og henta leire og bregner i New Forest som stammar frå førnormannisk tid. Grisar, kyr og hestar, dei fleste av dei New Forest-ponniar, held landskapet ved like gjennom beiting.

Blant byar og landsbyar i eller rett ved skogen er Lyndhurst, Brockenhurst, Fordingbridge, Ringwood, Beaulieu og Lymington. Området grensar mot Bournemouth i vest og Southampton i aust.

Bakgrunnsstoff endre

Kjelder endre