Nippflod

Nippflo er det minste floda varsla i tidvasstabellane. Nippflod oppstår to gonger i månaden, ved kvartel (halvmåne). Tidvatnet er styrt av tiltrekningskreftene på havet frå månen og sola, og ved halvmåne arbeider desse kreftene med ein vinkel på 90 gradar. Når sjøen er småflødd, vil vasstanden ved fjære vere større enn vanleg, det vil seie av fjæra er lita.

Sjå òg springflod.

KjelderEndra