Nord-Østerdal

område øvst i Østerdalen som omfattar kommunane Os, Tolga, Tynset, Folldal og Alvdal

Nord-Østerdal er nyare nemning for dei nørdste bygdene i Hedmark fylke, kommunane Os, Tolga, Tynset, Folldal og Alvdal. Området ligg på vatnskiljet mellom det norda- og sønnafjeldske: langs Orkla som rinn mot nord, og kring Glomma og Folla som rinn mot sør og aust. Både geografisk, kulturelt og historisk er Nord-Østerdal ein del av gamle Trøndelag, høyrde før reformasjonen i 1537 til Nidaros bispedøme.

Litteratur

endre

Jørgen Reitan: Rørosmålet, 1934.