Nord-Troms prosti

Nord-Troms prosti er eit tenestedistrikt i Nord-Hålogaland bispedømme i Den norske kyrkja. Prosten har sete på Storslett. Prostiet svarar til kommunane Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i geografisk utstrekking.

Lyngen kyrkje fotografert på slutten av 1800-talet.

Prostiet er inndelt i sokn. Soknet er grunneininga i Den norske kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten tilsette av soknet gjennom kyrkjeleg fellesråd, eller dei er tilsette i prostiet. Dei fleste prestane er tilsette i prostiet, og har tenesta si knytt til eit eller fleire sokn. Fram til 2004 var prestetenesta lokalt organisert i prestegjeld.

Sokn i Nord-Troms prostiEndra

Lyngen kommuneEndra

Storfjord kommuneEndra

Kåfjord kommuneEndra

Nordreisa kommuneEndra

Skjervøy kommuneEndra

Kvænangen kommuneEndra

Sjå ògEndra

BakgrunnsstoffEndra