Nord-Troms prosti

prosti i Nord-Hålogaland bispedømme

Nord-Troms prosti er eit tenestedistrikt i Nord-Hålogaland bispedømme i Den norske kyrkja. Prosten har sete på Storslett. Prostiet svarar til kommunane Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i geografisk utstrekking.

Skjervøy kyrkje
Lyngen kyrkje fotografert på slutten av 1800-talet.
Birtavarre kyrkje
Kåfjord kyrkje
Skibotn kyrkje

Prostiet er inndelt i sokn. Soknet er grunneininga i Den norske kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten tilsette av soknet gjennom kyrkjeleg fellesråd, eller dei er tilsette i prostiet. Dei fleste prestane er tilsette i prostiet, og har tenesta si knytt til eit eller fleire sokn. Fram til 2004 var prestetenesta lokalt organisert i prestegjeld.

Sokn i Nord-Troms prosti

endre

Lyngen kommune

endre

Storfjord kommune

endre

Kåfjord kommune

endre

Nordreisa kommune

endre

Skjervøy kommune

endre

Kvænangen kommune

endre

Sjå òg

endre

Bakgrunnsstoff

endre