Nordidactica - Journal of humanities and social science education

Nordidactica - Journal of humanities and social science education[1] er eit nordisk vitskapleg tidsskrift for fagdidaktikk i fag som historie, samfunnsfag, religionsfag og geografi. Eigar og utgjevar av tidsskriftet er Karlstads Universitet, med fleire andre universitet og høgskular i Finland, Sverige, Danmark og Noreg som støttespelarar. Tidsskriftet publiserer fyrst og fremst på svensk, norsk eller dansk, men publiserer ogso faglege arbeid på engelsk for dei som ikkje kan skriva på desse språka.

Tidskriftet har fire redaktørar - to vitskaplege redaktørar, ein teknisk og ein administrativ redaktør. Dei to siste er frå Karlstads Universitet, dei to fyrste går "på omgang" mellom institusjonar i Norden. I 2019 og 2020 er dei ved Noregs Teknisk-Naturvitskaplege Universitet (NTNU) i Trondheim.

KjelderEndra

BakgrunnsstoffEndra