Nordisk råd er eit samarbeidsorgan for dei nordiske landa som blei danna i 1952. Dei som sit i rådet er folkerepresentantar frå parlamenta i dei ulike landa. Noreg, Sverige, Danmark og Finland har 20 medlem kvar, dei danske sjølvstyrde områda Færøyane og Grønland har 2 representanter kvar, og Island har 7. Nordisk råd har allmøte ein gong kvart år, om hausten. Sekretariatet sit til vanleg i København. I tillegg til allmennmøtet har parlamentarikarane temamøte.

Nordisk råd

TypeInternasjonal organisasjon
Skipa16. mars 1952
HovudkontorKøbenhavn
VerkeområdeNorden
Tilsette300 Sjå dette på Wikidata
MedlemmerDanmark
Finland
Island
Norge
Sverige
Nettstadwww.norden.org

Nordisk råd deler kvart år ut ein litteraturpris. I tillegg har Nordisk råds filmpris vorte delt ut av rådet åtte gonger sidan 2002.

I 1971 blei Nordisk ministerråd danna. Dette er eit samarbeidsorgan for regjeringane i dei nordiske landa.

Medlemsland endre

Sjølvstyrde område:

Bakgrunnsstoff endre