Nordvesttyrkiske språk

Nordvesttyrkisk eller kiptjakisk språk er ei undergruppe av dei tyrkiske språka. Av de nordvestlege tyrkiske språka er kazakisk, tatarisk, kirgizisk og basjkirsk dei mest framståande. Talarar av nordvesttyrkiske språk oppgår til rundt 20,5 millionar.

  • Vestlege
    • Karaimisk, krimtatarisk, krymtjakisk (judeokrimtatarisk), urumisk, kumykisk, karatjajsk, balkarisk
  • Nordlege
    • Tatarisk, basjkirsk, kumanisk (utdøydd), petjenegisk (utdøydd), kiptjakisk (utdøydd)
  • Sørlege